Clearinghouse là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích


Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Clearinghouse
Tiếng Việt Trung Tâm Thanh Toán Bù Trừ
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Clearinghouse là gì?

1. Ngân hàng. Hiệp hội các ngân hàng được tổ chức để trao đổi chi phiếu, hối phiếu, hay các hình thức thanh toán khác, bao gồm cả chuyển tiền điện tử. Trung tâm thanh toán bù trừ duy trì nhật ký giao dịch hàng ngày thay mặt các thành viên. Khi đóng cửa giao dịch, trung tâm thanh toán bù trừ sắp xếp thanh toán các khoản nợ, và chuyển tiền từ các thành viên nợ tiền, đến các thành viên thu hồi nợ đến hạn. Với vai trò cơ sở trung tâm, trung tâm thanh toán thanh toán bù trừ hoạt động như người mua với tất cả người bán, và như người bán với tất cả người mua.

  • Clearinghouse là Trung Tâm Thanh Toán Bù Trừ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Clearinghouse

[external_link_head] [external_link offset=1]

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Clearinghouse là gì? (hay Trung Tâm Thanh Toán Bù Trừ nghĩa là gì?) Định nghĩa Clearinghouse là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Clearinghouse / Trung Tâm Thanh Toán Bù Trừ. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Xem thêm  Hướng dẫn cách xem nhật ký Facebook của người khác 2021
[external_link offset=2] [external_footer]
Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *