CHUYÊN đề 01 ỨNG DỤNG đạo hàm để KHẢO sát và vẽ đồ THỊ hàm số – Tài liệu text

CHUYÊN đề 01 ỨNG DỤNG đạo hàm để KHẢO sát và vẽ đồ THỊ hàm số

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (241.22 KB, 2 trang )

TOAN
CHUYÊN ĐỀ 01. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
O TÀI LIỆU 01. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
TÊN TÀI LIỆU

STT

TÁC GIẢ

SỐ
TRANG

DOWNLOAD

CHUYÊN ĐỀ 01. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
34

52 câu trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số

Nguyễn Văn Dũng

8

TOAN-UDDH34

33

Một số cơng thức về hàm số

Nguyễn Bá Tuấn

1

TOAN-UDDH33

32

Dự đốn đề thi THPT QG 2018 – Chương hàm số

Nguyễn Thị Lanh

63

TOAN-UDDH32

31

Viết nhanh pt đường thẳng qua các điểm cực trị của hàm số bậc 3

Phùng Quyết Thắng

10

TOAN-UDDH31

30

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Trần Quốc Nghĩa

69

TOAN-UDDH30

29

Ứng dụng của đạo hàm và khảo sát đồ thị hàm số

Trần Thơng

108

TOAN-UDDH29

28

Tuyển chọn các bài tốn tự luận về hàm số

Đặng Việt Hùng

41

TOAN-UDDH28

27

Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số

Cao Đình Tới

100

TOAN-UDDH27

26

Tóm tắt phương pháp giải các dạng toán về hàm số và đồ thị

Trương Thế Thiện

10

TOAN-UDDH26

25

Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

Lê Hải Trung

25

TOAN-UDDH25

24

Rèn luyện kỹ năng giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số

Xem thêm  5 app edit video trên máy tính dành cho Youtuber “mới vào nghề”

Cao Văn Tuấn

57

TOAN-UDDH24

23

Phương pháp viết nhanh pt tiếp tuyến tại 1 điểm của đồ thị hàm số

Hồng Trọng Tấn

10

TOAN-UDDH23

22

Phân tích sai lầm khi học chương khảo sát hàm số

Trần Trường Sinh

15

TOAN-UDDH22

21

Phân loại câu hỏi chuyên đề khảo sát hàm số và mũ – logarit

Lê Minh Cường

90

TOAN-UDDH21

20

Phân loại câu hỏi chuyên đề khảo sát hàm số và mũ – logarit

Lê Minh Cường

90

TOAN-UDDH20

19

Phân dạng bài tập và lời giải chi tiết chuyên đề hàm số

Lưu Huy Thưởng

122

TOAN-UDDH19

18

Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số

Lưu Huy Thưởng

12

TOAN-UDDH18

17

Một số phép biến đổi đồ thị hàm số

Lê Bá Bảo

24

TOAN-UDDH17

16

Chuyên đề khảo sát hàm số và các bài toán liên quan

Nguyễn Thanh Tùng

56

TOAN-UDDH16

15

Chuyên đề trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số

Nguyễn Bảo Vương

40

TOAN-UDDH15

14

Chuyên đề bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số và ứng dụng

Trần Văn Tài

88

TOAN-UDDH14

13

Phận dạng bài tập chuyên đề khảo sát hàm số

Trương Ngọc Vỹ

51

TOAN-UDDH13

12

Chuyên đề khảo sát hàm số

TTLTĐH Vĩnh Viễn

68

TOAN-UDDH12

11

Chuyên đề khảo sát hàm số

Nguyễn Phú Khánh

177

TOAN-UDDH11

10

Chuyên đề hàm số và các bài toán liên quan

Đặng Thành Nam

102

TOAN-UDDH10

9

Các dạng bài tập trắc nghiệm về hàm số và các bài toán liên quan

Trần Duy Thúc

44

TOAN-UDDH9

8

Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Xem thêm  Top ứng dụng ghép nhạc vào video miễn phí tốt nhất

Nguyễn Đại Dương

90

TOAN-UDDH8

7

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có lời giải chi tiết

Phạm Văn Huy

114

TOAN-UDDH7

6

359 bài toán khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan

Trần Quốc Nghĩa

64

TOAN-UDDH6

5

Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số (Tập
3)

Nguyễn Vũ Minh

96

TOAN-UDDH5

4

Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số (Tập
2)

Nguyễn Vũ Minh

86

TOAN-UDDH4

3

Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số (Tập

1)

Nguyễn Vũ Minh

86

TOAN-UDDH3

2

80 bài tập trắc nghiệm luyện tập chuyên đề hàm số

Mẫn Ngọc Quang

54

TOAN-UDDH2

1

172 câu trắc nghiệm cực trị hàm số được phân dạng theo mức độ

Phạm Văn Huy

52

TOAN-UDDH1

TOAN-UDDH3332Dự đốn đề thi THPT QG 2018 – Chương hàm sốNguyễn Thị Lanh63TOAN-UDDH3231Viết nhanh pt đường thẳng qua những điểm cực trị của hàm số bậc 3P hùng Quyết Thắng10TOAN-UDDH3130Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sốTrần Quốc Nghĩa69TOAN-UDDH3029Ứng dụng của đạo hàm và khảo sát đồ thị hàm sốTrần Thơng108TOAN-UDDH2928Tuyển chọn những bài tốn tự luận về hàm sốĐặng Việt Hùng41TOAN-UDDH2827Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm khảo sát hàm sốCao Đình Tới100TOAN-UDDH2726Tóm tắt giải pháp giải những dạng toán về hàm số và đồ thịTrương Thế Thiện10TOAN-UDDH2625Sự đồng biến và nghịch biến của hàm sốLê Hải Trung25TOAN-UDDH2524Rèn luyện kiến thức và kỹ năng giải trắc nghiệm chuyên đề hàm sốCao Văn Tuấn57TOAN-UDDH2423Phương pháp viết nhanh pt tiếp tuyến tại 1 điểm của đồ thị hàm sốHồng Trọng Tấn10TOAN-UDDH2322Phân tích sai lầm đáng tiếc khi học chương khảo sát hàm sốTrần Trường Sinh15TOAN-UDDH2221Phân loại câu hỏi chuyên đề khảo sát hàm số và mũ – logaritLê Minh Cường90TOAN-UDDH2120Phân loại câu hỏi chuyên đề khảo sát hàm số và mũ – logaritLê Minh Cường90TOAN-UDDH2019Phân dạng bài tập và giải thuật cụ thể chuyên đề hàm sốLưu Huy Thưởng122TOAN-UDDH1918Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm sốLưu Huy Thưởng12TOAN-UDDH1817Một số phép biến hóa đồ thị hàm sốLê Bá Bảo24TOAN-UDDH1716Chuyên đề khảo sát hàm số và những bài toán liên quanNguyễn Thanh Tùng56TOAN-UDDH1615Chuyên đề trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm sốNguyễn Bảo Vương40TOAN-UDDH1514Chuyên đề bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số và ứng dụngTrần Văn Tài88TOAN-UDDH1413Phận dạng bài tập chuyên đề khảo sát hàm sốTrương Ngọc Vỹ51TOAN-UDDH1312Chuyên đề khảo sát hàm sốTTLTĐH Vĩnh Viễn68TOAN-UDDH1211Chuyên đề khảo sát hàm sốNguyễn Phú Khánh177TOAN-UDDH1110Chuyên đề hàm số và những bài toán liên quanĐặng Thành Nam102TOAN-UDDH10Các dạng bài tập trắc nghiệm về hàm số và những bài toán liên quanTrần Duy Thúc44TOAN-UDDH9Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sốNguyễn Đại Dương90TOAN-UDDH8Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có giải thuật chi tiếtPhạm Văn Huy114TOAN-UDDH7359 bài toán khảo sát hàm số và những yếu tố liên quanTrần Quốc Nghĩa64TOAN-UDDH6Phân dạng và giải pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số ( Tập3 ) Nguyễn Vũ Minh96TOAN-UDDH5Phân dạng và giải pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số ( Tập2 ) Nguyễn Vũ Minh86TOAN-UDDH4Phân dạng và chiêu thức giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số ( Tập1 ) Nguyễn Vũ Minh86TOAN-UDDH380 bài tập trắc nghiệm rèn luyện chuyên đề hàm sốMẫn Ngọc Quang54TOAN-UDDH2172 câu trắc nghiệm cực trị hàm số được phân dạng theo mức độPhạm Văn Huy52TOAN-UDDH1

Xem thêm  Lập Trình Ứng Dụng Web Với Ruby On Rails từ Nguyễn Phước Anh Vũ trong LIT • Thư viện Sách hướng dẫn

Source: https://bem2.vn
Category: Ứng dụng hay

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.