Trình chỉnh sửa ảnh trực tuyến – https://bem2.vn

{ ” common-email ” : ” E-Mail “, ” common-login ” : ” Đăng nhập “, ” common-password ” : ” Mật khẩu “, ” common-rememberMe ” : ” Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới “, ” common-forgotPass ” : ” Quên mật khẩu ? “, ” common-notMember ” : ” Chưa là thành viên ? “, ” common-signUpNow ” : ” Đăng ký ngay ! “, ” common-signUp ” : ” Đăng ký “, ” common-country ” : ” Nước “, ” common-back ” : ” Trở về “, ” common-alreadyMember ” : ” Đã là thành viên ? “, ” common-loginHere ” : ” Đăng nhập ở đây ! “, ” common-code ” : ” Mã code “, ” common-verifyAcc ” : ” Xác thực tài khoản của bạn “, ” common-verify ” : ” Xác thực “, ” common-resend ” : ” Gửi lại lần nữa ? “, ” common-didNotReceiveCode ” : ” Tôi chưa nhận được mã ! “, ” common-backReg ” : ” Quay lại ĐK “, ” common-forgottenPass ” : ” Bạn không nhớ ra mật khẩu ? “, ” common-resetPassDesc ” : ” Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu. “, ” common-reqCode ” : ” Yêu cầu Mã code “, ” common-resetPass ” : ” Đặt lại mật khẩu “, ” common-newPass ” : ” Mật khẩu mới “, ” common-oldPass ” : ” Mật khẩu cũ “, ” common-updatePass ” : ” Mật khẩu được update “, ” common-terms ” : ” Điều khoản Sử dụng và Thông báo Bảo mật “, ” common-regNewsletter ” : ” Tôi muốn nhận thông tin update, quà khuyến mãi không tính tiền, quảng cáo và những email thông tin khuyến mại khác từ Pixlr. “, ” common-regRecommendations ” : ” Tôi muốn nhận những đề xuất kiến nghị và gợi ý tương quan đến mối chăm sóc của tôi so với Pixlr. “, ” common-agree ” : ” Đồng ý “, ” common-sentCodeDesc ” : ” Chúng tôi đã gửi một email đến [ EMAIL ] kèm theo mã xác định. Vui lòng nhập mã dưới đây. “, ” common-newEmail ” : ” E-Mail mới “, ” common-above16 ” : ” Tôi từ 16 tuổi trở lên “, ” common-readAgreements ” : ” Tôi đã đọc và chấp thuận đồng ý với Điều khoản sử dụng và Thông báo về quyền riêng tư. “, ” common-enterValidEmail ” : ” Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ. “, ” common-enterValidCode ” : ” Vui lòng nhập mã hợp lệ. “, ” common-refuse ” : ” TỪ CHỐI “, ” common-changeEmail ” : ” Thay đổi địa chỉ email “, ” common-changePassword ” : ” Thay đổi mật khẩu “, ” common-EnterValidEmail ” : ” Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ. “, ” common-EnterValidCountry ” : ” Vui lòng chọn một vương quốc hợp lệ. “, ” common-EnterValidNewsletter ” : ” Vui lòng chọn một bản tin hợp lệ. “, ” common-MinPassword ” : ” Độ dài tối thiểu 8 ký tự. “, ” common-InvalidPassword ” : ” Mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại. “, ” common-EmailNotExists ” : ” E-Mail này không sống sót. “, ” common-EmailAlreadyExists ” : ” E-Mail này đã sống sót. “, ” common-SuccessReSendCodeToEmail ” : ” Mã xác định đã được gửi lại đến { email } ! Xin sung sướng kiểm tra email của bạn. “, ” common-SuccessSendCodeEmail ” : ” Mã xác định đã được gửi đến { email } ! Xin sung sướng kiểm tra email của bạn. “, ” common-EnterValidCode ” : ” Vui lòng nhập mã hợp lệ. “, ” common-WrongCode ” : ” Rất tiếc, mã sai. Vui lòng thử lại. “, ” common-SuccessUpdatePassword ” : ” Mật khẩu của bạn đã được update thành công xuất sắc. Xin vui mắt đăng nhập lại. “, ” common-EmailAlreadyExistVerify ” : ” E-Mail đã sống sót. Vui lòng xác định email của bạn. “, ” common-EmailSuccessVerified ” : ” Tài khoản của bạn đã được xác định thành công xuất sắc ! “, ” common-EmailUpdated ” : ” Đã update thành công xuất sắc email “, ” common-CodeExpired ” : ” Mã đã hết hạn. “, ” common-FailedResendCode ” : ” Không gửi lại được mã. “, ” common-ServerError ” : ” Lỗi sever. Vui lòng thử lại sau. “, ” common-ResetPasswordRequired ” : ” Yêu cầu đặt lại mật khẩu. Chúng tôi đã gửi một email đến { email } kèm theo mã xác định. “, ” common-EnterValidPassword ” : ” Phải có tối thiểu 1 chữ thường, 1 chữ hoa, 1 số và 1 ký tự ký hiệu. “, ” common-MaxPassword ” : ” Độ dài tối đa 50 ký tựĐộ dài tối đa 50 ký tự .. “, ” common-RequestCodeTooFrequent ” : ” Nhiều nhu yếu xảy ra cùng một lúc. Vui lòng thử lại sau 30 giây. “, ” common-3TimesFailedAttempts ” : ” Quá nhiều lần thử không thành công xuất sắc. Vui lòng thử lại sau { minutesRemaining } phút. “, ” common-TryAgainUsingWebBrowser ” : ” Vui lòng đăng nhập qua trình duyệt web của bạn và sau đó thử lại “, ” common-PleaseCompleteCaptcha ” : ” in vui vẻ hoàn thành xong Mã ngẫu nhiên “, ” common-CannotUseSamePassword ” : ” Không update được mật khẩu. Không thể sử dụng cùng một mật khẩu ! “, ” common-CannotLeaveEmpty ” : ” Không để trống “, ” common-InvalidEmailOrPassword ” : ” E-Mail hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại. “, ” common-verificationCodeReceived ” : ” Bạn sẽ nhận được mã xác định nếu { email } được ĐK với chúng tôi. “, ” common-UserNotExists ” : ” Người dùng không sống sót ! “, ” common-CaptchaValidationFailed ” : ” Không xác dịnh được Mã ngẫu nhiên ! “, ” common-PleaseUseSocialOrForgetPassword ” : ” This account is registered via { social }. Please login via { social } or click forget password “, ” common-SendResetCode ” : ” Send password reset code “, ” common-setPassword ” : ” Set Password “, ” common-deleteMyAccount ” : ” Delete My Account “, ” common-sadToSeeYouGoWhyLeaving ” : ” It’s sad to see you go. Life happens, we understand. But would you mind sharing with us why you’re leaving Pixlr ? “, ” common-leavingBecause ” : ” I’m leaving Pixlr because : “, ” common-leavingReasonDefault ” : ” Choose your reason “, ” common-leavingReasons1 ” : ” I have a duplicate account “, ” common-leavingReasons2 ” : ” I’m using another site “, ” common-leavingReasons3 ” : ” I have privacy concern “, ” common-leavingReasons4 ” : ” I’m getting too many emails “, ” common-leavingReasons5 ” : ” I can’t find the right feature “, ” headerphotoEditorHome ” : ” Photo editor pixlr home “, ” headerLoginEditor ” : ” Login or Sign up to photo editor “, ” headerSignUpLogIn ” : ” Sign up / Log in “, ” headerTryPremium ” : ” Try Premium “, ” headerWebApps ” : ” Web apps “, ” headerPricing ” : ” Pricing và Free trial “, ” headerDesktopApps ” : ” Desktop apps “, ” headerMobileApps ” : ” Mobile apps “, ” headerOtherPlatforms ” : ” Other Platforms “, ” headerOtherServices ” : ” Other services “, ” headerStockByPixlr ” : ” Stock by Pixlr “, ” headerPixlrTemplates ” : ” Pixlr templates “, ” headerHelpAndLearn ” : ” Help và Learn “, ” headerVideoTutorials ” : ” Video tutorials “, ” headerLearnAndEducation ” : ” Learn và Education “, ” headerContactAndSupport ” : ” Contact và Support “, ” headerLanguage ” : ” Language “, ” headerStoriesByPixlr ” : ” Stories by Pixlr ” }
Bằng cách sử dụng website của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu CookieĐỒNG Ý

Xem thêm  PM Narendra Modi Disappointed Over CM YS Jagan Decisions | AP Latest News | ABN Telugu | Website Instructions tips

Mục lục bài viết

Welcome to Pixlr, the free online photo editor and design tools

Now there’s more reasons to use Pixlr for all your trực tuyến image editing needs. Whether you’re up for classic desktop style photo editing or prefer something more modern, we’ve got you covered. Both Pixlr X and E are AI-powered trực tuyến photo editors that let you unleash your creativity in one click to achieve professional photo edits more intuitively than ever. Remove backgrounds with the bg remover or create a transparent image for your design with a tap. It’s all about making design smarter, faster and easier for you with our next level AI-photo editing features. Design and do so much more with the World’s # 1 Cloud-based Photo Editor now .

Pixlr X

Pixlr X

Trình chỉnh sửa ảnh dễ sử dụng

Start designing with stunning templates !

 • Trình chỉnh sửa ảnh hiện đại cho các thao tác nhanh và cho người mới bắt đầu.
 • Thao tác chỉnh sửa ảnh nhanh chóng
 • Hỗ trợ hầu hết trên mọi định dạng hình ảnh như PSD (Photoshop), PXD, JPEG, PNG.
 • Instant content creation with professionally crafted design templates.
 • Create photo collages with ready-made layouts.
 • Thêm hiệu ứng nghệ thuật cho ảnh bằng một cú nhấp chuột.
 • Hầu hết các công cụ trong một vài phần.
Xem thêm  Top 3 mic hát karaoke thu âm cao cấp trên điện thoại

RA MẮT PIXLR X
Pixlr E
Pixlr E

Trình chỉnh sửa ảnh uy lực chuyên nghiệp

Jump into advanced photo editing !

 • Công cụ chỉnh sửa ảnh cổ điển tối ưu
 • Perfect for detailed image editing work.
 • Hỗ trợ hầu hết trên mọi định dạng hình ảnh như PSD (Photoshop), PXD, JPEG, PNG.
 • Máy tính để bàn cổ điển ui.
 • Công cụ lựa chọn
 • Cắt, sao chéo, dán lựa chọn
 • Công cụ tô màu và đổi màu chuyển sắc
 • Khử màu / Công cụ màu.
 • Chọn màu nâng cao
 • Nhiều công cụ hơn, kiểm soát dễ dàng hơn.
 • Nhiều bộ lọc hơn, chỉnh sửa đa dạng hơn. .

RA MẮT PIXLR E
Pixlr M
Pixlr M

Pixlr M Phiên bản thiết kế trên nền web cho điện thoại

Trình chỉnh sửa ảnh đầy đủ tính năng trực tiếp chạy trên trình duyệt di động, không cần cài đặt hoặc tải xuống bất kỳ ứng dụng nào, chỉnh sửa ảnh miễn phí ngay!

GIỚI THIỆU PIXLR M
remove bg
Pixlr BG

Xóa nền bằng Pixlr AI

Want to remove bg from multiple pictures and create transparent images ? Enjoy automatic and Free image background removal in just a couple of seconds ! The state-of-the-art AI tools from PIXLR lets you remove bg without the manual work. Just upload your photo ( s ) and it’s done ! No more backgrounds. Try it now .
GIỚI THIỆU PIXLR BG

Get the Pixlr desktop apps

Complete with intuitive AI-photo editing tools, stunning effects and filters ; editing images smarter, faster and easier from wherever, whenever is now possible even while offline. Super easy to master and delivers pro results every time. Download the app now and start exploring !
X icon

Xem thêm  Top 21 phim hoạt hình hay nhất mọi thời đại

Tải về Pixlr X

os-icon

E icon

Tải về Pixlr E
os-icon

Cũng có sẵn trên ::
os-icon
os-icon
desktop-editor

Xóa nền

Erase backgrounds in your photos with ease ! Instant AI-powered background removal in a single click ! So fast, too easy. Now you can remove backgrounds from portraits, selfies, profile pictures and more in mere seconds .
Xóa nền
remove bg background remover

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *