Câu Hỏi Trắc Nghiệm Powerpoint Có Đáp Án, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Powerpoint 2010

Bộ câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 có đáp án phần 13 bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint 2010 đầy đủ nội dung cả lý thuyết và thực hành PowerPoint 2010

Bạn đang xem : Trắc nghiệm powerpoint có đáp ánCâu 1. Dạng nào sau đây dùng để xem một slide duy nhấtA. Normal viewB. outline viewC. Slide showD. slide view
Câu 2. Bạn có thể đổi mà u nền của các slide theo cách tốt nhất sau đây:A. Chọn format/backgroundB. Nhấp và o nút fill color trên thanh drawingC. Chọn format/slide designD. Chọn format/objects
Câu 4. Slide color scheme là gìA. Bộ màu chuẩn của power pointB. Màu nềnC. Chèn màu vào các slideD. Tên của một slide mới
Câu 5. Trong Microsoft Word để tăng cỡ chữ ta sử dụng tổ hợp phímA. Ctrl + Shitf + >B. Ctrl + >C. Ctrl + Câu 6. Trong cửa sổ Microsoft Excel đang mở, tổ hợp phím nào để mở một tệp Excel đã có trên máy tính?A. Ctrl + OB. Ctrl + NC. Ctrl + WD. Ctrl + M
Câu 7. Trong Powerpoint 2010, vào Home/ Line Spacing?A. Để quy định khoảng cách giữa các dòngB. Để quy định khoảng cách giữa các đoạnC. Để quy định khoảng cách giữa các dòng, đoạnD. Tất cả đều
Câu 8. Trong Microsoft Excel kết quả của công thức =COUNT(“a”,”b”,2,3) + COUNTA(“a”,”b”,0,1) là?A. 6B. 7C. 8D. 9
Câu 9. Phần history trong mạng internet dù ng để:A. Liệt kê các trang web đã dù ng trong quá khứB. Liệt kê các địa chỉ mail đã dùngC. Liệt kê tên các trang webD. Liệt kê số ngườ i đã sử dụng mạng internet
Câu 10. Web site là gìA. là một ngôn ngữ siêu văn bảnB. Là hình thức trao đổi thông tin dưới dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tínhC. là các file đã được tạo ra bởi word, excel, power point…rồi chuyển sang dạng HTMLD. Tất cả các câu đều sai
Câu 11. Sau khi đã chọn một đoạn văn bản, cách nào sau đây không phải để làm mất đi đoạn văn bản đó?A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.B. Nhắp chuột trái vào nút lệnh Cut (biểu tượng là cái kéo) trên thanh công cụ.C. Nhấn phím Delete.D. Chọn Edit -> Cut.
Câu 12. Trong PowerPoint Đang trình chiếu một bài trình diễn, muốn dừng trình diễn ta nhấn phímA. TabB. EscC. HomeD. End
Câu 13. Muốn kẽ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và?A. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ FillB. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ LineC. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúngD. Chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai

Xem thêm  Hợp âm MISSING YOU - Phương Ly (Phiên bản 1) - Hợp Âm Chuẩn

Xem thêm: Cách Nuôi Lươn Trong Can Nhựa Độc Đáo Thu Lợi Nhuận Khủng Ở Miền Tây

Câu 14. Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải…A. Chọn Table -> Insert TableB. Chọn Table -> InsertC. Chọn Insert -> TableD. Chọn Format -> Table
Câu 15. Để tạo một slide giống hệt như slide hiện hành mà không phải thiết kế lại, người sử dụngA. Chọn Insert ->DuplicateB. Chọn Insert ->New SlideC. Chọn Insert ->Duplicate SlideD. Không thực hiện được
Câu 16. Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phảiA. Đưa con trỏ văn bản vào giữaB. Chọn cả đoạn văn bản cần căn lềC. Chọn một dòng bất kỳ trong đoạn văn bản cần căn lềD. Cả 3 cách nêu trong câu này đều đúng
Câu 17. Muốn xóa slide hiện thời khỏi giáo án điện tử, người thiết kế phải…A. Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Delete.B. Chọn tất cả các đối tượng trên slide và nhấn phím Backspace.C. Chọn Edit ->Delete SlideD. Nhấn chuột phải lên slide và chọn Delete.
Câu 18. Để lưu một đoạn văn bản đã được chọn vào vùng nhớ đệm (clipboard) mà không làm mất đi đoạn văn bản đó ta nhấn tổ hợp phímA. Ctrl + XB. Ctrl + ZC. Ctrl + CD. Ctrl + V
Câu 19. Đang thiết kế giáo án điện tử, trước khi thoát khỏi PowerPoint nếu người sử dụng chưa lưu lại tập tin thì máy sẽ hiện một thông báo. Để lưu lại tập tin này ta sẽ kích chuột trái vào nút nào trong bảng thông báo này?A. Nút YesB. Nút NoC. Nút CancelD. Nút Save
Câu 20. Thao tác chọn Edit ->Delete Slide là đểA. Xóa slide hiện hànhB. Xóa tập tin có nội dung là bài trình diễn hiện hànhC. Xóa tất cả các slide trong bài trình diễn đang thiết kếD. Xóa tất cả các đối tượng trong slide hiện hành
Câu 21. Khi thực hiện thao tác chọn Insert ->Movies and Sounds người sử dụngA. Chỉ được phép chèn hình ảnh vào giáo ánB. Chỉ được phép chèn âm thanh vào giáo ánC. Chỉ được phép chèn phim vào giáo án
Câu 22. Để thiết lập các thông số trang in ta thực hiện…A. Chọn File ->Page SetupB. Chọn File ->PrintC. Chon File ->PropertiesD. chọn File ->Print Preview
Câu 23. Để thiết lập các thông số trang in ta thực hiệnA. Chọn File ->Page SetupB. Chọn File ->PrintC. Chọn File ->Print PreviewD. Chọn File ->Properties
Câu 24. Để tô màu nền cho một slide trong bài trình diễn ta thực hiệnA. Chọn View ->BackgroundB. Chọn Format ->BackgroundC. Chọn Insert >BackgroundD. Chọn Slide Show ->Background
Câu 25. Sau khi đã thiết kế xong bài trình diễn, cách làm nào sau đây không phải để trình chiếu ngay bài trình diễn đó?A. Chọn Slide Show >Custom ShowB. Chọn Slide Show >View ShowC. Chọn View >Slide ShowD. Nhấn phím F5

Xem thêm  Cách xem la bàn trên điện thoại – Hướng dẫn chi tiết, đầy đủ từ A-Z
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1BCâu 14CCâu 2ACâu 15CCâu 3ACâu 16BCâu 4ACâu 17CCâu 5ACâu 18ACâu 6ACâu 19CCâu 7CCâu 20CCâu 8ACâu 21BCâu 9ACâu 22ACâu 10DCâu 23ACâu 11ACâu 24BCâu 12BCâu 25ACâu 13B

Câu 1. Dạng nào sau đây dùng để xem một slide duy nhấtA. Normal viewB. outline viewC. Slide showD. slide viewCâu 2. Bạn có thể đổi mà u nền của các slide theo cách tốt nhất sau đây:A. Chọn format/backgroundB. Nhấp và o nút fill color trên thanh drawingC. Chọn format/slide designD. Chọn format/objectsCâu 4. Slide color scheme là gìA. Bộ màu chuẩn của power pointB. Màu nềnC. Chèn màu vào các slideD. Tên của một slide mớiCâu 5. Trong Microsoft Word để tăng cỡ chữ ta sử dụng tổ hợp phímA. Ctrl + Shitf + >B. Ctrl + >C. Ctrl +

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *