Cán bộ công nhân viên là gì?

Trong nền kinh tế phát triển như hiện nay nhiều vị trí việc làm mới được tuyển dụng, cùng với đó cũng có nhiều chức danh cho những vị trí việc làm này tại các cơ quan nhà nước cũng như trong các doanh nghiệp. Trong đó, các chức danh như“Cán bộ công nhân viên” được rất nhiều người hay sử dụng và nhắc đến.

Vậy cán bộ công nhân viên là gì? Cán bộ công nhân viên không được tham gia vào những hoạt động nào của doanh nghiệp? Cán bộ công nhân viên có được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp không? Bài viết dưới đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về các chức danh trên.

[external_link_head]

Cán bộ công nhân viên là gì?

Cán bộ công nhân viên là cách gọi thực tế, vắn tắt của nhiều người về những người giữ chức vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tức là cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành thì các chức vụ trên được gọi là cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ là chức vụ được quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Theo đó, ta có thể hiểu cán bộ là người có quốc tịch Việt Nam. Cán bộ được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm theo nhiệm kỳ trong cơ quan Nhà nước, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến địa phương.

Xem thêm  Top 18 sổ liên lạc điện tử vnpt school lâm đồng mới nhất 2022
[external_link offset=1]

Cán bộ thực hiện công việc theo nhiệm kỳ, được hưởng biên chế, hưởng hương từ ngân sách nhà nước.

Công chức  là chức danh được quy định tại khoản Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008. Công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội; trong đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và trong bộ máy lãnh đạo quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội. Công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Viên chức là chức danh được quy định tại Điều 2 Luật Viên chức năm 2010. Viên chức là người có quốc tịch Việt Nam, được tuyển dụng theo vị trí việc làm theo chế độ hợp đồng lao động, hưởng lương theo quỹ lương tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Hiểu được cán bộ công nhân viên là gì? trong phần tiếp theo của bài viết chúng tôi sẽ cung cấp thêm các thông tin pháp luật liên quan đến các chủ thể này.

Cán bộ công nhân viên là gì?

Cán bộ công nhân viên có được tham gia vào hoạt động nào của doanh nghiệp không?

Theo quy định tại Điều 20 Luật cán bộ công chức 2008; Luật viên chức 2010; Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014; Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng thì cán bộ, công chức không được tham gia các hoạt động của doanh nghiệp như: Thành lập, tham gia thành lập, quản lý điều hành doanh nghiệp; làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;

Xem thêm  Tuyển Nhân viên bảo vệ bao ăn ở tại Hà Nội tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SAO VÀNG, Việc làm - Joboko

Ngoài ra, cán bộ, công chức cũng không được kinh doanh trong lĩnh vực mà mình đã từng giữ chức vụ quản lý trong một thời hạn nhất định trước đây hoặc góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề mà người đó trực tiếp quản lý.

Căn cứ những quy định trên thì cán bộ, công chức không được thành lập, tham gia thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp.

[external_link offset=2]

Trường hợp là vợ hoặc chồng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng không được góp vốn vào doanh nghiệp mà người đó trực tiếp quản lý.

Cán bộ công nhân viên có thể tham gia những hoạt động nào của doanh nghiệp?

+ Đối với công ty cổ phần: Cán bộ, công chức, viên chức có thể góp vốn vào công ty cổ phần đã thành lập với tư cách là cổ đông. Tuy nhiên cán bộ, công chức, viên chức không được giữ các chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc tổng Giám đốc, chức danh quản lý khác nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty.

+ Đối với Công ty TNHH  (trách nhiệm hữu hạn): bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Cán bộ công chức, viên chức không được tham gia góp vốn vào loại hình doanh nghiệp này vì khi tham gia góp vốn thì sẽ có tư cách thành viên, trở thành người quản lý, chủ sở hữu doanh nghiệp.

Xem thêm  NBA Top 10 Plays Of The Night | February 21, 2021 | Website Instructions advice

+ Đối với công ty hợp danh đã thành lập thì cán bộ, công chức, viên chức có thể trở thành thành viên góp vốn.

Qua bài viết cán bộ công nhân viên là gì? Quý độc giả còn những thắc mắc liên quan đến cán bộ, công chức và viên chức theo quy định pháp luật, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn 0877074074 của Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ nhanh chóng. [external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.