Cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng năm 2021

 Khi tham gia lao động rất nhiều người lao động hiện nay luôn băn khoăn về việc có nên tham gia đóng bảo hiểm xã hội và cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng? Nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc của độc giả về vấn đề này.

Lưu ý: Bài viết chỉ hướng tới đối tượng người lao động làm việc tại các đơn vị có mức tiền lương do đơn vị sử dụng lao động quyết định.

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là gì?

Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội là mức lương dùng để tính mức đóng bảo hiểm xã hội trong đó mức đóng tối thiểu là mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội là không quá 20 lần mức lương cơ sở .

Theo quy quy đinh tại Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:

– Từ ngày 01 tháng 01 năm năm nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo lao lý tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015 / TT-BLĐTBXH .
Mức lương, ghi mức lương tính theo thời hạn của việc làm hoặc chức vụ theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động thiết kế xây dựng theo pháp luật của pháp lý lao động mà hai bên đã thỏa thuận hợp tác .
Đối với người lao động hưởng lương theo loại sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời hạn để xác lập đơn giá loại sản phẩm hoặc lương khoán .
Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện kèm theo lao động, đặc thù phức tạp việc làm, điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt, mức độ lôi cuốn lao động mà mức lương thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa vừa đủ .
– Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo lao lý tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ trợ khác theo pháp luật tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015 / TT-BLĐTBXH .
Như vậy từ mùng 01 tháng 01 năm 2018 trở đi thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sẽ là mức lương, phụ cấp như đã nêu ở trên và các khoản bổ trợ xác lập được mức tiền đơn cử cùng với mức lương thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng lao động và trả tiếp tục trong mỗi kỳ trả lương .
Nội dung này đã giải đáp được những vướng mắc về yếu tố tiền lương đóng bảo hiểm xã hội .

Xem thêm  Cách liên kết dữ liệu, kết nối dữ liệu giữa 2 sheet trong Excel nhanh

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2021?

Trong quá trình tham gia lao động ngoài mức lương mà người lao động nhận được thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội 2021 và cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng? cũng được rất nhiều người lao động quan tâm. Nội dung này sẽ tư vấn chi tiết về mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hiện hành.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ trợ khác theo pháp luật của pháp lý về lao động ghi trong hợp đồng lao động .
Căn cứ theo pháp luật tại điểm 2.6 khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định số 595 / QĐ-BHXH, mức tiền lương tháng tối thiểu và tối đa đóng bảo hiểm xã hội được pháp luật đơn cử như sau :

Thứ nhất: Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu năm 2021

– Với người lao động làm việc làm hoặc chức vụ giản đơn nhất trong điều kiện kèm theo lao động thông thường : Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời gian đóng .
– Với người lao động làm việc làm hoặc chức vụ yên cầu lao động qua huấn luyện và đào tạo, học nghề : Cao hơn tối thiểu 7 % so với mức lương tối thiểu vùng .
– Với người lao động làm việc làm hoặc chức vụ có điều kiện kèm theo lao động nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn : Cao hơn tối thiểu 5 % so với mức lương của việc làm hoặc chức vụ có độ phức tạp tương tự, thao tác trong điều kiện kèm theo lao động thông thường .
– Người lao động làm việc làm hoặc chức vụ có điều kiện kèm theo lao động đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại : Cao hơn tối thiểu 7 % so mức lương thao tác ở điều kiện kèm theo thông thường hoặc có độ phức tạp tương tự khi thao tác ở điều kiện kèm theo đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại .
Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 không tăng do đó mức lương đóng bảo hiểm xã hội 2021 được triển khai theo nghị định 90/2019 / NĐ-CP pháp luật về mức lương tối thiểu vùng so với người lao động thao tác theo hợp đồng lao động .

Thứ hai: Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối đa năm 2021

Căn cứ theo khoản 3 Điều 6 của Quyết định 595 / QĐ-BHXH thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở .
Theo lao lý tại Nghị định 38/2019 / NĐ-CP mức lương cơ sở lúc bấy giờ là 1.490.000 đồng / tháng .
Như vậy mức lương tháng cao nhất để đóng bảo hiểm xã hội năm 2021 sẽ là 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng / tháng .

Xem thêm  Hướng dẫn cách quét virus online không cần cài thêm phần mềm

Cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng?

Mức tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng của người lao động được xác lập bằng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhân với tỷ suất % đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc .
Theo lao lý tại Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội, điều 6, khoản 1 điều 15 và khoản 1 điều 18 của quyết định hành động 595 / QĐ-BHXH thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đồng thời là mức tiền lương tháng làm địa thế căn cứ đóng các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động .

Cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng? được xác định như sau:

Mức tiền đóng BHXH bắt buộc hàng tháng
=
Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc
x
Tỷ lệ % đóng BHXH bắt buộc

Trong đó mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động: tiền lương; phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lư động; phụ cấp thu hút; các phụ cấp có tính chất tương tự; các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Đối với mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ trợ như đã nêu ở trên sẽ là địa thế căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo pháp luật .
Các khoản thu nhập không tính để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm có : tiền thưởng sáng tạo độc đáo ; tiền ăn giữa ca ; tiền tương hỗ xăng xe ; khoản tương hỗ điện thoại thông minh ; khoản tương hỗ đi lại ; khoản tương hỗ tiền nhà ở ; tương hỗ khi người lao động có thân nhân bị chết ; khoản trợ cấp khi người lao động gặp thực trạng khó khăn vất vả khi bệnh nghề nghiệp ; …. và những khoản tương hỗ, khoản trợ cấp khác theo pháp luật của pháp lý .
Tỷ lệ % đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc so với người lao động sẽ được xác lập cụ thể trong nội dung ở phần tiếp theo .

Tỷ lệ % đóng bảo hiểm xã hội giữa người lao động và sử dụng lao động?

Như đã nêu ở phần trên về cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng? thì tỷ lệ % đóng bảo hiểm nói chung và bảo hiểm xã hội nói riêng giữa người lao động và người sử dụng lao động được xác định như sau:

– Đối với lao động Nước Ta
+ Người sử dụng lao động đóng 21,5 % trong đó : 14 % hưu trí, tử tuất ; 3 % ốm đau, thai sản ; 1 % bảo hiểm thất nghiệp ; 3 % bảo hiểm y tế, 0,5 % tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp ;
+ Người lao động Nước Ta đóng 10,5 % trong đó : 8 % hưu trí, tử tuất ; 1 % bảo hiểm thất nghiệp ; 1,5 % bảo hiểm y tế .
+ Tổng cộng là 32 % .
– Đối với người lao động quốc tế
+ Người sử dụng lao động đóng 6,5 % trong đó : 3 % ốm đau thai sản, 0,5 % tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp, 3 % bảo hiểm y tế ;
+ Người lao động quốc tế đóng 1,5 % bảo hiểm y tế ;
+ Tổng cộng là 8 % .
Lưu ý : Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính dựa trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động, gồm có : mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ trợ khác .
Ngoài bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì hàng tháng doanh nghiệp còn phải đóng kinh phí đầu tư công đoàn là 2 % ( Tổng quỹ tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội và nộp cho liên đoàn lao động Q. / huyện ) so với những doanh nghiệp sử dụng tối thiểu từ 10 lao động trở lên .

Xem thêm  Number of Covid-19 cases linked to 8 S’pore bus interchanges rises to 276

Lương 5 triệu đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu tiền?

Khi tham gia lao động và đóng bảo hiểm xã hội rất nhiều người lao động chăm sóc đến việc với mức lương các nhau thì số tiền đóng bảo hiểm xã hội như thế nào .

Dựa vào cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng? đã nêu ở trên thì lương 5 triệu sẽ xác định mức đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Đối với trường hợp người lao động thao tác tại công ty và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì :
– Người sử dụng lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội là 17 % trong đó 14 % là quỹ hưu trí, tử tuất và 3 % là quỹ ốm đau, thai sản .
Theo đó người sử dụng lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội là 17 % x 5.000.000 = 850.000 đồng .
– Người lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội là 8 % quỹ hưu trí tử tuất .
Theo đó mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động là 8 % x 5.000.000 = 400.000 đồng .

Vậy tổng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động và người sử dụng lao động là 850.000 + 400.000 = 1.250.000 đồng.

Như đã nghiên cứu và phân tích ở trên thì mới mức lương là 5.000.000 đồng thì người sử dụng lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội với số tiền là 850.000 đồng còn người lao động sẽ đóng bảo hiểm xã hội với số tiền là 400.000 đồng .
Tổng số tiền mà người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội là 1.250.000 đồng .

Mong rằng nội dung bài viết trên đây đã giải đáp được thắc mắc của độc giả về vấn đề cách tính tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng? Nếu có những vấn đề nào chưa rõ cần được tư vấn thêm quý độc giả hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số 19006557 để được tư vấn trực tiếp và chi tiết nhất.

Source: https://bem2.vn
Category: TỔNG HỢP

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.