Cách phân biệt What if và What for

What if có nghĩa là giả sử, nếu … thì sao? việc gì sẽ xảy ra nếu …? Ex. What if the helicopter doén’t come?. Nếu máy bay trực thăng không đến thì sao? What … for?

What if … ? và What … for? là hai từ để hỏi dùng trong câu hỏi.

[external_link_head]

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0877074074 cô Mai >> Chi tiết

[external_link offset=1]

What if: giả sử, nếu … thì sao? việc gì sẽ xảy ra nếu …?

Cách phân biệt What if và What for Ex. What if the helicopter doén’t come?

Nếu máy bay trực thăng không đến thì sao?

What … for ?: để làm gì, nhằm mục đích gì.

Ex. What is this machine for?

[external_link offset=2]

Cái máy này dùng để làm gì vậy?

Tư liệu tham khảo: Dictionary of English Usage. Tổng hợp bởi giáo viên Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Vina.

Nguồn: https://saigonvina.edu.vn [external_footer]

Rate this post
Xem thêm  Phim CÂU HỎI SỐ 5

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.