Cách để Lấy Mật khẩu Facebook của Người khác

Tải về bản PDF

Tải về bản PDF

[external_link_head]

Đây là bài viết hướng dẫn bạn cách truy cập tài khoản Facebook của bạn bè hoặc người thân trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi họ mất tích, chấn thương hoặc họ nhờ bạn đăng nhập vào tài khoản. Ngoài ra, bạn cũng biết cách thiết lập và sử dụng Trusted Contacts (Số liên hệ đáng tin cậy) (trong trường hợp bạn không thể truy cập tài khoản của mình) và cách để bảo vệ mật khẩu.

Truy cập tài khoản của người khác

 1. 1

  Mở https://www.facebook.com trên trình duyệt. Mặc dù việc bẻ khóa mật khẩu Facebook của người khác một cách hợp pháp là bất khả thi, nhưng bạn có thể đăng nhập tài khoản của ai đó nếu có quyền truy cập địa chỉ email hoặc tin nhắn của họ. Nếu người đó đã thêm Trusted Contacts (Số liên hệ đáng tin cậy) (và bạn biết họ là ai/cách để liên lạc với họ) thì đây là phương pháp giúp bạn sử dụng tính năng đó để truy cập tài khoản.

  • Phương pháp này áp dụng được khi bạn là bạn thân hoặc người thân của ai đó đang mất tích, gặp sự cố, hoặc người đó nhờ bạn sử dụng tài khoản của họ vì lý do nào đó.
  • Nếu đã đăng nhập vào tài khoản của mình, bạn hãy đăng xuất bằng cách nhấp vào mũi tên hướng xuống ở phía trên góc phải trang và chọn Log Out (Đăng xuất).
 2. 2

  Nhấp vào Forgot account (Quên tài khoản) bên dưới trường mật khẩu ngay phía trên góc phải trang đăng nhập.

 3. 3

  Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của người dùng và nhấp vào Search (Tìm kiếm). Tùy thuộc vào thiết lập của tài khoản, việc này sẽ tự động gửi mã 6 chữ số đến địa chỉ email hay số điện thoại đã nhập, hoặc đưa bạn đến xem danh sách tài khoản.

  • Nếu không có quyền truy cập địa chỉ email hoặc số điện thoại đã nhập, bạn nhấp vào Didn’t get a code? (Không nhận được mã?) và chuyển sang bước tiếp theo.
 4. 4

  Chọn tài khoản mà bạn có thể truy cập và nhấp vào This Is My Account (Đây là tài khoản của tôi). Thao tác này sẽ gửi mã 6 chữ số đến địa chỉ email hoặc số điện thoại đã chọn. Nếu có thể truy cập địa chỉ email hoặc hộp thư của số điện thoại đó, bạn chỉ cần nhập mã vào màn hình tiếp theo để đặt lại mật khẩu và đăng nhập tài khoản.

  • Nếu không thể truy cập bất kỳ tài khoản nào trong danh sách, bạn hãy thực hiện bước tiếp theo.
 5. 5

  Nhấp vào No longer have access to these (Không còn truy cập các tài khoản này) ngay bên dưới các lưa chọn.

 6. 6

  [external_link offset=1]

  Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại mà bạn có thể truy cập và nhấp vào Continue (Tiếp tục). Nếu có thể đặt lại mật khẩu, bạn sẽ nhận được đường dẫn đặt lại mật khẩu qua email hoặc số điện thoại đã nhập tại đây.

 7. 7

  Tìm sự hỗ trợ của các số liên hệ đáng tin cậy (Trusted Contacts). Nếu không thấy lựa chọn tiết lộ số liên hệ đáng tin cậy, bạn chuyển sang bước tiếp theo. Facebook khuyến khích người dùng thiết lập số liên hệ đáng tin cậy cho tài khoản phòng trường hợp không thể đăng nhập. Nếu người dùng đã chọn số liên hệ đáng tin cậy (và bạn biết một trong số những người đó), bạn sẽ thấy danh sách số liên hệ đáng tin cậy của họ và hãy liên lạc với những người này để nhận mã khôi phục. Cách thực hiện như sau:

  • Nhấp vào Reveal My Trusted Contacts (Tiết lộ số liên hệ đáng tin cậy của tôi).
  • Gõ tên của một trong các số liên hệ và nhấp vào Confirm (Xác nhận). Danh sách số liên hệ đáng tin cậy của người đó sẽ hiển thị kèm theo một đường dẫn URL.
  • Gọi hoặc nhắn tin cho từng số liên hệ đáng tin cậy, hướng dẫn họ cách truy cập https://www.facebook.com/recover và đăng nhập. Thao tác này sẽ tạo mã để người đó có thể chuyển cho bạn.
  • Nhập mã được tạo bởi các số liên hệ đáng tin cậy và nhấp vào Continue (Tiếp tục).
  • Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để đặt lại mật khẩu và truy cập tài khoản.
 8. 8

  Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thử một phương pháp khác. Nếu không thể truy cập tài khoản bằng các bước đã đề cập trước đó, có lẽ bạn sẽ thấy thông báo cho biết bạn không thể đăng nhập mà không truy cập địa chỉ email hoặc số điện thoại liên kết. Nếu bạn có thêm một lựa chọn khác, chẳng hạn như trả lời câu hỏi bảo mật và/hoặc xác nhận một số bạn bè theo yêu cầu, hãy thực hiện theo hướng dẫn để truy cập tài khoản.

  • Nếu vẫn không thể truy cập tài khoản, bạn có thể thử tìm tài liệu lưu giữ mật khẩu trong máy tính của người đó. Nếu họ tạo tài liệu này, có lẽ bạn sẽ tìm thấy thông tin dưới tên “Passwords” (Mật khẩu) hoặc “Logins” (Thông tin đăng nhập).
  • Nếu bạn đang cố gắng truy cập tài khoản của người mất tích hoặc gặp vấn đề pháp lý, hãy thông báo với chính quyền. Một số cơ quan chức năng có thể truy cập tài khoản Facebook của người khác theo thẩm quyền của họ.

Thiết lập Trusted Contacts (Số liên hệ đáng tin cậy)

 1. 1

  Đăng nhập https://www.facebook.com trên trình duyệt web. Việc thêm 3-5 người bạn vào danh sách số liên hệ đáng tin cậy có thể giúp bạn trong trường hợp không thể đăng nhập tài khoản của mình. Nếu bạn không đăng nhập được, một trong những số liên hệ đáng tin cậy của bạn có thể tạo mã khôi phục để bạn đặt lại mật khẩu và đăng nhập bình thường.[1]

 2. 2

  Nhấp vào trình đơn ở phía trên góc phải trang Facebook trên nền màu xanh dương.

 3. 3

  Nhấp vào Settings (Cài đặt) ở cuối trình đơn.

 4. 4

  Nhấp vào Security and Login (Bảo mật và Đăng nhập) ở gần phía trên cột bên trái.

 5. 5

  Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh “Choose friends to contact if you get locked out” (Chọn bạn bè để liên hệ khi bạn bị khóa tài khoản). Tiêu đề này ở gần phía đầu trang, ngay bên dưới tiêu đề “Recommended” (Đề xuất). Nếu không thấy thông tin, bạn hãy kéo xuống bên dưới màn hình để tìm trong phần “Setting Up Extra Security” (Thiết lập bảo mật bổ sung).

 6. 6

  Nhấp vào Choose friends (Chọn bạn bè). Màn hình sẽ hiển thị một danh sách lựa chọn với thông tin về việc sử dụng số liên hệ đáng tin cậy.

 7. 7

  Nhấp vào Choose Trusted Contacts (Chọn số liên hệ đáng tin cậy).

 8. 8

  Nhập tên của một người bạn Facebook đáng tin cậy. Để thực hiện việc này, trước tiên bạn gõ tên của bạn bè. Trong lúc gõ, bạn sẽ thấy màn hình hiển thị danh sách bạn bè cùng tên. Khi thấy tên của người cần tìm hiển thị, bạn nhấp vào để thêm họ vào danh sách.

  [external_link offset=2]
 9. 9

  Thêm ít nhất 2 người bạn trở lên. Bạn có thể thêm tổng cộng 5 người.

 10. 10

  Nhấp vào Confirm (Xác nhận). Bây giờ thì những người bạn đã chọn được thêm vào danh sách số liên hệ đáng tin cậy. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin vào bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) trong danh sách.

 11. 11

  Khôi phục tài khoản của bạn. Nếu bạn không thể truy cập tài khoản và cần trợ giúp từ số liên hệ đáng tin cậy, hãy thực hiện như sau:[2]

  • Nhấp vào Forgot account? (Quên tài khoản?) trên trang đăng nhập Facebook, sau đó thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để tìm tên tài khoản bằng cách nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.
  • Nếu không thể truy cập bất kỳ tài khoản nào trong danh sách, bạn hãy nhấp vào No longer have access to these? (Không còn truy cập các tài khoản này?).
  • Nhập địa chỉ email mới mà bạn có thể truy cập và nhấp vào Continue (Tiếp tục).
  • Nhấp vào Reveal My Trusted Contacts (Tiết lộ số liên hệ đáng tin cậy của tôi) và gõ tên của một trong những người mà bạn đã thêm. Thao tác này sẽ hiển thị toàn bộ số liên hệ đáng tin cậy của bạn.
  • Gửi email hoặc nhắn tin đường dẫn cho từng số liên lạc đáng tin cậy của bạn và nhờ họ truy cập vào. Khi họ đăng nhập vào tài khoản của mình, họ sẽ được yêu cầu gửi mã để khôi phục tài khoản của bạn.
  • Nhập mã từ từng số liên lạc và nhấp vào Continue (Tiếp tục) để khôi phục tài khoản của bạn.

Bảo vệ mật khẩu của bạn

 1. 1

  Bật xác thực 2 yếu tố. Đây là tính năng có thể chặn gần như bất kỳ nỗ lực truy cập tài khoản của bạn khi chưa được phép. Khi việc truy cập từ thiết bị lạ được phát hiện, điện thoại của bạn sẽ gửi mã để nhập khi muốn đăng nhập. Khi không có mã này, người muốn truy cập tài khoản của bạn sẽ không thể tiếp tục.[3]

  • Đăng nhập vào tài khoản Facebook.
  • Nhấp vào trình đơn ▼ và chọn Settings (Cài đặt).
  • Nhấp vào Security and Login (Bảo mật và đăng nhập)
  • Nhấp vào Edit (Chỉnh sửa) bên cạnh “Use two-factor authentication” (Sử dụng xác thực 2 yếu tố).
  • Chọn phương pháp xác thực và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
 2. 2

  Sử dụng mật khẩu khó đoán. Tránh dùng tên, ngày sinh, địa chỉ nhà hoặc từ có nghĩa trong mật khẩu của bạn vì đây là thông tin dễ đoán. Mật khẩu của bạn nên kết hợp nhiều từ và ký tự, tốt hơn hết là theo thứ tự ngẫu nhiên. Mật khẩu càng dài và không theo trật tự nào thì càng khó tìm ra.

 3. 3

  Dùng mật khẩu khác nhau cho từng tài khoản trực tuyến. Nếu bạn dùng mật khẩu cho email, tài khoản ngân hàng trực tuyến và tài khoản Facebook, người khác sẽ dễ dàng truy cập thông tin của bạn khi họ tìm ra một trong các mật khẩu.

  • Hãy thử tìm các mẹo tạo mật khẩu an toàn để bảo vệ thông tin mật khẩu của bạn.
 4. 4

  Nhớ đăng xuất khỏi Facebook. Việc này cực kỳ quan trọng khi bạn đăng nhập trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của người khác. Nếu người khác có thể truy cập vào máy tính của bạn, bạn nên cân nhắc việc đăng xuất tài khoản trên thiết bị này.

 5. 5

  Dùng tường lửa và phần mềm diệt vi-rút. Bạn cần đảm bảo phần mềm diệt vi-rút và mã độc đã được cập nhật và bạn chỉ đăng nhập Facebook khi đã bật tường lửa. Khi máy tính của bạn đã được bảo vệ bằng các tính năng này, bạn sẽ nhận được thông báo khi hacker muốn cài phần mềm theo dõi thao tác bàn phím để lấy mật khẩu của bạn.

Cảnh báo

 • Tại Hoa Kỳ, luật pháp yêu cầu chủ lao động thông báo với nhân viên của họ về việc thao tác bàn phím của họ sẽ được lưu lại.
 • Việc truy cập tài khoản Facebook của người khác khi chưa được phép là hành vi xâm phạm quyền riêng tư và bất hợp pháp. Hãy cân nhắc việc này trước khi bạn muốn truy cập tài khoản của người khác.

Về bài wikiHow này

Trang này đã được đọc 0877074074 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

[external_footer]

5/5 - (2 bình chọn)
Xem thêm  Cách chiếu màn hình Android lên máy tính

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.