Biến nội sinh là gì?

Biến nội sinh (endogenous variable) là biến số trong mô hình kinh tế tác động tới và chịu sự tác động bởi mối quan hệ biểu thị trong mô hình.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

[external_link_head] [external_link offset=1]

Các biến nội sinh (hay còn gọi là “biến phụ thuộc”) còn có thể được giải thích là các biến mà giá trị của nó phụ thuộc vào các biến số khác có trong mô hình. Như trong công thức y = ax + b thì y là biến nội sinh. 

Ví dụ, trong mô hình kinh tế thì chi tiêu của người dân luôn phụ thuộc vào thu nhập của họ. Nếu họ có thu nhập cao thì họ sẽ chi tiêu nhiều hơn (mua hàng hiệu), nếu họ có thu nhập thấp thì sẽ chi tiêu ít hơn (mua hàng bình thường).

Một ví dụ khác về biến nội sinh là trong mô hình xác định sản lượng cân bằng, sự gia tăng chỉ tiêu cho tiêu dùng cũng làm tăng tổng cầu và sản lượng cân bằng đồng thời nâng cao thu nhập quốc dân. Tương tự, sự gia tăng sản lượng do sự gia tăng trong đầu tư làm tăng chỉ tiêu cho tiêu dùng. 

[external_link offset=2] [external_footer]
Rate this post
Xem thêm  Thay pin J7 Pro giá bao nhiêu thegioididong

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.