Bi kịch – Wikipedia tiếng Việt

Bài này viết về một hình thức trình diễn dựa trên sự đau khổ của con người. Đối với sự mất mát trong cuộc sống, xem Bi kịch (sự kiện). Đối với các cách dùng khác, xem Bi kịch (định hướng).

[external_link offset=1]

Bi kịch (trong tiếng Hy Lạp cổ: τραγῳδία, tragōidia, tiếng Anh: tragedy[a]) là một hình thức kịch dựa trên sự đau khổ của con người, khiến cho khán giả cảm thấy bị thu hút hoặc hứng thú khi xem. Thể loại bi kịch thường được vận dụng vào các loại hình hư cấu khác như phim ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh, v.v nhằm tạo cho người xem những mối đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật và đạt đến mức độ xúc động sâu sắc. Bi kịch có thể là yếu tố chủ đề của tác phẩm, hoặc ám chỉ đến tâm điểm chính là một kết thúc chứa đựng sự mất mát to lớn về nhiều mặt.

[external_link_head] [external_link offset=2]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chủ nghĩa cổ điển
 • Drama
 • Sử thi
 • Tragédies en musique

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Klein, E (1967), “Tragedy”, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, II L–Z, Elsevier, tr. 1637

Thư mục[sửa | sửa mã nguồn]

 • Aristotle (1974), “Poetics”, trong Dukore (biên tập), Dramatic Theory and Criticism: Greeks to Grotowski, Butcher SH, trans, tr. 31–55.
 • ——— (1987), Poetics with Tractatus Coislinianus, Reconstruction of Poetics II and the Fragments of the On Poets, Janko, Richard trans, Cambridge: Hackett, ISBN 0877074074.
 • Banham, Martin biên tập (1998), The Cambridge Guide to Theatre, Cambridge: Cambridge UP, ISBN 0877074074.
 • Barker, Howard. 1989. Arguments for a Theatre. 3rd ed. London: John Calder, 1997. ISBN 0877074074.
 • Benjamin, Walter (1998) [1928], The Origin of German Tragic Drama, Osborne, John trans, London and New York: Verso, ISBN 0877074074.
 • Bradley, AC (2007) [1909], Oxford Lectures on Poetry , Atlantic, ISBN 0877074074.
 • Brockett, Oscar Gross; Hildy, Franklin Joseph (2003), History of the theatre (ấn bản 9), Allyn & Bacon, ISBN 0877074074.
 • Carlson, Marvin (1993), Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey from the Greeks to the Present , Ithaca and London: Cornell UP, ISBN 0877074074.
 • Deleuze, Gilles; Guattari, Félix (2004), Robert Hurley, Mark Seem and Helen R Lane trans, “Anti-Oedipus”, Continuum, New Accents, London and New York: Methuen, 1, ISBN 0877074074.
 • Dukore biên tập (1974), Dramatic Theory and Criticism: Greeks to Grotowski.
 • Felski, Rita biên tập (2008), Rethinking Tragedy, Baltimore: Johns Hopkins UP, ISBN 0877074074.
 • .
 • Hegel, GWF (1927), “Vorlesungen uber die Asthetik”, trong Glockner, Hermann (biên tập), Samlichte Werke, 14, Stuttgart: Fromann.
 • Ley, Graham (2007), A Short Introduction to the Ancient Greek Theater , University of Chicago Press, ISBN 0877074074.
 • Miller, Arthur (ngày 27 tháng 2 năm 1949), “Tragedy and the Common Man”, The New York Times (Dukore 1974, tr. 894–7).
 • Pfister, Manfred (1988) [1977], The Theory and Analysis of Drama, European Studies in English Literature, Halliday, John trans, Cambridge: Cambridge UP, ISBN 0877074074-X.
 • Sorkin, Nancy (2008), Greek Tragedy, Introductions to the Classical World, Malden, MA: Blackwell, ISBN 0877074074.
 • Geuss, Raymond; Speirs, Ronald biên tập (1999) [1872], The Birth of Tragedy and Other Writings, Cambridge Texts in the History of Philosophy, Speirs, Ronald trans, Cambridge: Cambridge UP, ISBN 0877074074.
 • Rehm, Rush (1992), Greek Tragic Theatre, Theatre Production Studies, London and New York: Routledge, ISBN 0877074074.
 • Schlegel, August Wilhelm (1809), Lectures on Dramatic Art and Literature, Gutenberg.
 • Taxidou, Olga (2004), Tragedy, Modernity and Mourning, Edinburgh: Edinburgh UP, ISBN 0877074074.
 • Williams, Raymond (1966), Modern Tragedy, London: Chatto & Windus, ISBN 0877074074.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tragedy trên chương trình In Our Time của BBC. (Nghe tại đây)
 • Taplin, Oliver; Billings, Joshua, What is Tragedy? (podcast), UK: Oxford University.
 • Aristotle, Poetics , Tufts.
 • Lucas, FL (1954), Greek Drama for Everyman, London: JM Dent & Sons

[external_footer]

Xem thêm  Cách tính trung bình trọng số trong Excel bằng hàm Sum hoặc Sumproduct
Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.