Bản cập nhật cho Windows 10, phiên bản 1903: ngày 19 tháng 5 năm 2019

Tóm tắt

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố có thể ngăn không cho truy cập vào một số trang web gov.uk không hỗ trợ HTTP Strict Transport Security (Bảo mật thông tin truyền tải nghiêm ngặt) (HSTS) khi sử dụng Internet Explorer 11 hoặc Microsoft Edge.

    [external_link_head]
  • Khắc phục sự cố trong đó quá trình cài đặt có thể không thành công với lỗi “0x800f081f – CBS_E_SOURCE_MISSING”.

Lưu ý

Sau khi cài đặt, bản dựng HĐH sẽ là 0877074074.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

[external_link offset=1]

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, người dùng có thể gặp lỗi “0x800705b4” khi chạy Tính năng Bảo vệ Ứng dụng của Bộ bảo vệ Windows hoặc Hộp cát Windows.

Sử dụng thông tin đăng nhập của một quản trị viên cục bộ để tạo và đặt các khóa đăng ký sau trên HĐH Máy chủ, sau đó khởi động lại Máy chủ:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Containers\CmService\Policy]

“DisableClone”=dword:0877074074

“DisableSnapshot”=dword:0877074074

Hộp cát Windows có thể không khởi động được với lỗi “ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x0877074074)” trên các thiết bị mà ngôn ngữ hệ điều hành bị thay đổi trong quá trình cập nhật khi cài đặt Windows 10, phiên bản 1903.

Sự cố này được khắc phục trong KB4512941.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của mình trước khi cài đặt bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). SSU cải thiện độ tin cậy của quá trình cập nhật để giảm thiểu các sự cố tiềm ẩn trong khi cài đặt LCU và khi áp dụng bản sửa lỗi bảo mật của Microsoft. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng Windows Update, hệ thống sẽ tự động cung cấp cho bạn SSU mới nhất (KB4500109). Để tải gói độc lập cho SSU mới nhất, hãy tìm kiếm gói đó trong Danh mục Microsoft Update. 

Cài đặt bản cập nhật này

[external_link offset=2]

Bản cập nhật này sẽ tự động được tải xuống và cài đặt từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4505057. 

Thông tin thêm

Điều kiện tiên quyết 

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin về khởi động lại 

Bạn sẽ phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về việc thay thế bản cập nhật 

Bản cập nhật này thay thế bản cập nhật 4497936 đã phát hành trước đó.

Tài liệu tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft dùng để mô tả các bản cập nhật phần mềm. 

[external_footer]
Rate this post
Xem thêm  Pokémon the Movie: The Power of Us—Official Clip 2 | hướng dẫn chi tiết các thủ thuật về game

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *