And Yet- Bạn nào biết chỉ dùm [Lưu trữ]View Full Version : And Yet- Bạn nào biết chỉ dùmhoa thiên vũ.

[external_link_head]

0877074074, 01:15 PM

Mình không hiểu từ này lắm, “And yet”, bạn nào biết chỉ dùm mình với.

Thanks


trinhkimson

0877074074, 10:25 AM

“Yet” nghĩa là tuy nhiên= however.

[external_link offset=1]

hoa thiên vũ.

0877074074, 10:51 AM

Cảm ơn bạn, nhưng mình hỏi cả cụm từ “And yet” đó, thông thuờng nó làm liên từ như “And then”, đôi khi nó dùng trong văn cảnh khác, ví dụ như:

Kate’s eyes opened, then squeezed closed. “I’m tired…”

“It’s time to get ready for school.”

“I don’t want to.”

“And yet,” she said.

hay

In a way, Jennifer felt bad, busting into such a nice place in full riot gear and scaring the crap out of everybody. But in another, more accurate way, she enjoyed it a lot. She collared a scared-looking receptionist and read out her list of target executives. “Where are they?”

“They’re–different floors. Four, eight and nine.”

“Three teams!” Jennifer said. “I’ll take level nine. Meet back here.”

“You can’t go up there!” the receptionist said, horrified. “This is private property! You can’t!”

“And yet,” Jennifer said. She hit the stairs. She found her target by striding down the corridor and barking out his name: when a man popped his head out of an office, she cuffed him. It was much easier than she’d expected.


vanlidochanh

0877074074, 01:25 PM

Mình check trong từ điển mặc định của máy mình thì có 3 trường hợp.

Xem thêm  Giới thiệu về Bệnh viện Nhân Dân Gia Định: Bảng giá, giờ làm việc…

1/ not+ yet (cái này khỏi giải thích nhé)

2/ Still, even (showing to emphasize repetition or increase)

3/ nevertheless, in spite of that

So, your sentences you bring are pretty much in the situation 2. It means like “lại thế nữa rồi”. :D, hopefullỵ

[external_link offset=2]

Good luck,


whitezenhell

0877074074, 08:31 AM

And yet == tuy nhiên or nhưng ..dịch thử mà xem : D


baabeeboo87

14-05-2009, 06:57 PM

yet = but…

trong ví dụ của bạn, “and yet” có thể hiểu là… “nhưng mà…”. Sau đó có thể hiểu là một sự biểu lộ của người nói.


Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. [external_footer]

Rate this post

Bài viết liên quan

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.