Trailer

Trang Sức Vinh Dự Lần Đầu Lên Sóng

KHUYẾN MÃI 30%

Thời gian: 00:00 ngày 11/01 - 23:59 ngày 13/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp thẻ nhận ngay thêm 30% KC

-----------------------

TÍCH NẠP

Thời gian: 00:00 ngày 11/01 - 23:59 ngày 13/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp mốc lớn nhận hết mốc nhỏ

TÍCH NẠP 10000KC : Nhận ngay PET S + Mảnh 98K

TÍCH NẠP 200000KC: Nhận ngay combo trang sức Vinh Dự (thuộc tính cao)

TÍCH NẠP 300000KC: Nhận ngay cánh Ma Mị + Nhẫn Ngư Long - Uy Phong + 3 Ngọc nhóm 8

----------------------

NẠP ĐÚNG MỐC

Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 11/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc nhận ngay quà tặng

Trang Sức Vinh Dự Lần Đầu Lên Sóng - 1

Game SG140