Trailer

Sự Kiện: Gói Tư Chất Pet

KHUYẾN MÃI 20%

Thời gian: 00:00 ngày 15/01 - 23:59 ngày 17/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp thẻ nhận ngay thêm 20% KC

-----------------------

GÓI TƯ CHẤT

Thời gian: 8h30 - 23:59 ngày 17/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp đơn đạt mốc nhận ngay gói tư chất

TƯ CHẤT I 320KC : Viên tư chất - cao x1, 1500 Tinh hoa pet, Sổ tay Pet x5, Viên tư chất x5

TƯ CHẤT II 635KC: Viên tư chất - cao x1, 2500 Tinh hoa pet, Sổ tay Pet x7, Viên tư chất x7

TƯ CHẤT III 1260KC: Viên tư chất - cao x2, 3500 Tinh hoa pet, Sổ tay Pet x10, Viên tư chất x10

Sự Kiện: Gói Tư Chất Pet - 1

 

Game SG140