Sự kiện cuối tuần 07/07/17 - 09/07/17

1. Khuyến Mãi 20% Kim Cương

- Thời gian: 09:00 07/07 đến 23:59 08/07

-  Server : Áp dung cho S1 đến S18

- Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, người chơi NẠP Kim Cương sẽ được nhân thêm 20% khuyến mãi

 

2. Tăng % Điểm Vinh Dự

- Thời gian: 09:00 07/07 đến 23:59 09/07

-  Server : Áp dung cho S1 đến S18

- Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, vào các khung giờ 11h- 12h30 và 20h - 21h30 người chơi tham gia đấu trường sẽ nhận thêm 50% điểm vinh dự

 

 

3. Nạp Đơn Mỗi Ngày

- Thời gian: 00:00 07/07 đến 23:59 09/07

-  Server : Áp dung cho S1 đến S18

- Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi nạp đạt mốc quà sẽ nhận thưởng

Sự kiện cuối tuần 07/07/17 - 09/07/17 - 1

*Lưu ý:

- Phần quà nạp đơn theo mốc tính theo ngày nên qua 23h59 phút sự kiện sẽ reset lại

3. Tiêu Nhẹ Cuối Tuần

- Thời gian: 09:00 09/07 đến 23:59 09/07

-  Server : Áp dung cho S1 đến S18

- Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, người chơi tiêu kim cương đạt mốc quà sẽ nhận thưởng

Sự kiện cuối tuần 07/07/17 - 09/07/17 - 2