Sự kiện 11/07/17 - 13/07/17

1. Khuyến Mãi Kim Cương

- Thời gian: 14:00 11/07 đến 23:59 13/07

-  Server : Áp dung cho tất cả server

- Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, người chơi NẠP Kim Cương sẽ được nhân thêm 50% khuyến mãi

 

2. Nạp Tích Lũy

- Thời gian: 14:00 11/07 đến 23:59 13/07

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi nạp đạt mốc quà sẽ nhận thưởng

-  Server : Áp dung cho S1 đến S18

Sự kiện 11/07/17 - 13/07/17 - 1

-  Server : Áp dung cho S19

Sự kiện 11/07/17 - 13/07/17 - 2

 

 

3. Nạp Đơn Mỗi Ngày

- Thời gian: 14:00 11/07 đến 23:59 13/07

-  Server : Áp dung cho tất cả server

- Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi nạp đạt mốc quà sẽ nhận thưởng

Sự kiện 11/07/17 - 13/07/17 - 3

*Lưu ý:

- Phần quà nạp đơn theo mốc tính theo ngày nên qua 23h59 phút sự kiện sẽ reset lại