Trailer

Set Đồ Vương Gia: Hoàng Từ - Công Chúa

KHUYẾN MÃI 20%

Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 10/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp thẻ nhận ngay thêm 20% KC

-----------------------

Combo Chúc Phúc

Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 10/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp đơn đạt mốc nhận ngay gói chúc phúc

CHÚC PHÚC I 320KC : Chúc phúc 1 x10, Chúc phúc 2 x8, Chúc phúc 3 x5, Chúc phúc 4 x1

CHÚC PHÚC II 635KC: Chúc phúc 1 x15, Chúc phúc 2 x10, Chúc phúc 3 x8, Chúc phúc 4 x2

CHÚC PHÚC III 1260KC: Chúc phúc 1 x18, Chúc phúc 2 x13, Chúc phúc 3 x10, Chúc phúc 4 x3, Chúc phúc 5 x1

----------------------

NẠP ĐÚNG MỐC

Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 10/01

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc nhận ngay gói quà 

Set Đồ Vương Gia: Hoàng Từ - Công Chúa - 1

Game SG140