Trailer

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 1

BEM BEM GO - GAME BẮN SÚNG TỌA ĐỘ DÀNH CHO GIỚI TRẺ 2017

 

Sever Mới S25: 18 + Chính Thức Khai Mở Vào 9h00 Ngày 18/01/2018

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 21. Sự kiện Ngày Vui Vẻ:

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 3 Thời gian: Từ 9h00 ngày 18/01 ~ 23h59 ngày 24/01

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 4 Nội dung: Phúc lợi ngày, Tiến độ, Lịch sử đấu, Ưu đãi 50%

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 5 Phần thưởng :Cánh Charrier, Đá Cường Hóa, Kim Cương, Đá Chúc Phúc, Vàng, Thẻ Auto, Loa

 

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 62. Sự kiện Nạp mốc server mới

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 7 Thời gian: Từ 9h00 ngày 18/01 ~ 23h59 ngày 24/01

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 8 Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc nhận ngay gói quà

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 9 Phần thưởng:       

- 120 KC: Quà tình yêu, 2 Đùi gà, 2 Sổ tay pet

- 200 KC: 20 Mảnh lưỡi hái, 2 Thức ăn nhỏ, 3 Sổ tay pet

- 630 KC: 2 Qùa đá tẩy lớn, 4 Thức ăn nhỏ, 5 Sổ tay pet

- 1260 KC: Qùa chí tôn, 6 Thức ăn nhỏ, 8 Sổ tay pet

- 1890 KC: Qùa Vanletine, 2 Thức ăn lớn, 5 Viên tư chất

- 3300 KC: 2 Qùa chúc phúc I, 4 Thức ăn lớn, 8 Viên tư chất

- 6600 KC: 2 Qùa đá cường hóa II, 6 Thức ăn lớn, 15 Viên tư chất

- 13200 KC: Phù cam (Công, Thủ, HP), 8 Thức ăn lớn, 8 Viên tư chất cao

- 34500 KC:  Phù cam (Sắc bén, May mắn), 15 Thức ăn lớn, 15 Viên tư chất cao

- 69000 KC: 5 Qùa chúc phúc II, 20 Thức ăn lớn, 20 Viên tư chất cao

- 144000 KC: Súng bắn kẹo (S9), 30 Thức ăn lớn, 30 Viên tư chất cao

- 360000 KC: Súng K98 (S10), 50 Thức ăn lớn, 50 Viên tư chất cao

 

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 103. Sự kiện Tích lũy số ngày

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 11 Thời gian: Từ 9h00 ngày 18/01 ~ 23h59 ngày 24/01

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 12 Nội dung: Thời gian sự kiện, online đủ ngày tương ứng sẽ nhận quà hấp dẫn

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 13 Phần thưởng :

Ngày 1: 200.000 Vàng, 60KC, 10 Đá cường hóa V

Ngày 2: 200.000 Vàng, 100KC, 25 Đá chúc phúc 2

Ngày 3: 400.000 Vàng, 120KC, 3 Đá phù công lam

Ngày 4: 400.000 Vàng, 140KC, 2 Trứng

Ngày 5: 600.000 Vàng, 160KC, 20 Sổ tay pet

Ngày 6: 600.000 Vàng, 180KC, 10 Mảnh ma thuật Gatling

Ngày 7: 600.000 Vàng, 200KC, Phù công tím

 

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 144. Sự kiện Đua Top cấp độ

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 15 Thời gian:  Từ 9h00 ngày 18/01 ~ 23h59 ngày 24/01

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 16 Nội dung: Thời gian sự kiện, tổng kết BXH " Cấp ", những người chơi có cấp độ cao lọt vào trong top 10 sẽ nhận thưởng

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 17 Phần thưởng:

Hạng 1: 20 trứng pet, bia siêu cấp x40, thẻ auto x60

Hạng 2: 10 trứng pet, bia siêu cấp x30, thẻ auto x50

Hạng 3: 5 trứng pet, bia siêu cấp x20, thẻ auto x40

Hạng 4: 40 xu may mắn, bia thường x40, auto x300

Hạng 5: 30 xu may mắn, bia thường x30, auto x30

Hạng 6: 25 xu may mắn, bia thường x25, auto x30

Hạng 7: 20 xu may mắn, bia thường x20, auto x30

Hạng 8: 15 xu may mắn, bia thường x15, auto x30

Hạng 9: 10 xu may mắn, bia thường x10, auto x30

Hạng 10: 5 xu may mắn, bia thường x5, auto x30

 

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 185. Sự kiện Đua top Lực chiến

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 19 Thời gian: Từ 9h00 ngày 18/01 ~ 23h59 ngày 24/01

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 20 Nội dung : Thời gian sự kiện, tổng kết bảng xếp hạng lực chiến để trao thưởng cho 10 người chơi có lực chiến cao nhất

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 21 Phần thưởng :

Hạng 1: Rương vũ khí x30, Phù công cam, Đá cường hóa 8 x20

Hạng 2: Rương vũ khí x25, Phù công tím x4, Đá cường hóa 8 x15

Hạng 3: Rương vũ khí x25, Phù công tím x3, Đá cường hóa 8 x10

Hạng 4: Rương vũ khí x20, Phù công tím x3, Đá cường hóa 8 x10

Hạng 5: Rương vũ khí x20, Phù công tím x2, Đá cường hóa 8 x10

Hạng 6: Rương vũ khí x10, Phù công lam x4, Đá cường hóa 5 x10

Hạng 7: Rương vũ khí x10, Phù công lam x3, Đá cường hóa 5 x10

Hạng 8: Rương vũ khí x10, Phù công lam x2, Đá cường hóa 5 x10

Hạng 9: Rương vũ khí x10, Phù công lam x1, Đá cường hóa 5 x10

Hạng 10: Rương vũ khí x10, Phù HP lam x1, Đá cường hóa x10

 

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 226. Sự kiện Đua Top Xếp Hạng

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 23 Thời gian: Từ 9h00 ngày 18/01 ~ 23h59 ngày 24/01

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 24 Nội dung : Thời gian sự kiện, tổng kết bảng xếp hạng, ng chơi lọt vào top 10 sẽ nhận thưởng

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 25 Phần thưởng

Hạng 1: Phù công tím x3, Chúc phúc 4 x20, Đá cường hóa 4 x50

Hạng 2: Phù công tím x2, Chúc phúc 4 x10, Đá cường hóa 4 x30

Hạng 3: Phù công tím x1, Chúc phúc 4 x4, Đá cường hóa 4 x30

Hạng 4: Phù công lam x4, Chúc phúc 3 x8, Đá cường hóa 4 x30

Hạng 5: Phù công lam x2, Chúc phúc 3 x4, Đá cường hóa 4 x30

Hạng 6: Phù HP lam x2, Chúc phúc 3 x4, Đá cường hóa 4 x20

Hạng 7: Phù công lam x1, Chúc phúc 3 x4, Đá cường hóa 4 x20

Hạng 8: Phù HP lam x1, Chúc phúc 3 x4, Đá cường hóa 4 x10

Hạng 9: Phù công xanh lá x2, Chúc phúc 2 x6, Đá cường hóa 4 x10

Hạng 10: Phù HP xanh lá x2, Chúc phúc 2 x4, Đá cường hóa 4 x10

 

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 267. Sự kiện Đua Top Guild

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 27 Thời gian:  Từ 9h00 ngày 18/01 ~ 23h59 ngày 24/01

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 28 Nội dung : Thời gian sự kiện, tổng kết bảng xếp hạng " Guild " , những Guild có cấp độ cao lọt vào top 3 sẽ nhận thưởng

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 29 Phần thưởng

Hạng 1: 3000 Cống hiến, 150 KC - Chủ Guild: 500 KC, Mảnh bazoka x40.
Hạng 2: 2000 Cống hiến, 120 KC - Chủ Guild: 400 KC, Mảnh bazoka x40.
Hạng 3: 1000 Cống hiến, 100 KC - Chủ Guild: 300 KC, Mảnh bazoka x40.

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 308. Khuyến mãi 30%

Thời gian:  Từ 9h00 ngày 18/01 ~ 23h59 ngày 24/01

Nội dung : Thời gian sự kiện, nạp thẻ nhận thêm 30% KC

 Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 319. Sự kiện Tích Nạp

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 32 Thời gian: Từ 9h00 ngày 18/01 ~ 23h59 ngày 24/01

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 33 Nội dung : Tích Nạp mốc lớn nhận hết các mốc nhỏ

Khai Mở Sever Mới S25: 18+ Cực Đông Vui - 34 Phần thưởng :

- 100 KC: Trứng, Thức ăn nhỏ, 5 Đá chúc phúc II, 2.000.000 Vàng, 5 Mảnh Gatling

- 500 KC: 2 Trứng, 3 Thức ăn nhỏ, 8 Đá chúc phúc II, 3.500.000 Vàng, 7 Mảnh Gatling

- 1000 KC: 3 Trứng, 7 Thức ăn nhỏ, 8 Đá chúc phúc III, 5.000.000 Vàng, 10 Mảnh Gatling

- 2000 KC: 5 Trứng, 4 Thức ăn to, 12 Đá chúc phúc III, 6.500.000 Vàng, 12 Mảnh Gatling

- 5000 KC: 7 Trứng, 6 Thức ăn to, 10 Đá chúc phúc IV, 7.500.000 Vàng, 15 Mảnh Gatling

- 10000 KC: 9 Trứng, 8 Thức ăn to, 15 Đá chúc phúc IV, 9.000.000 Vàng, 17 Mảnh Gatling

- 20000 KC: Rương tím, Pet Elf, 18 Đá chúc phúc IV, 10.000.000 Vàng, 20 Mảnh Gatling

- 30000 KC: 2 Rương tím, 15 Thức ăn to, 15 Đá chúc phúc V, 12.000.000 Vàng, 25 Mảnh Gatling

- 50000 KC: Set Dũng Cảm, 20 Thức ăn to, 20 Đá chúc phúc V, 15.000.000 Vàng, 30 Mảnh Gatling

- 80000 KC: Rương cánh, 25 Thức ăn to, 25 Đá chúc phúc V, 17.000.000 Vàng, 35 Mảnh Gatling

- 100000 KC:  Cánh ác quỷ lam +1, Pet thỏ ngọc, 30 Đá chúc phúc V, 20.000.000 Vàng, 3 Kim Cương Khảm Cam

- 200000 KC: Cánh thánh linh, 30 Thức ăn to, 50K tinh hoa, 50 Sổ tay pet, 50 Viên tư chất

- 300000 KC: Cánh Ma Mị, Nhẫn Ngự Long-Uy Phong, Ngọc cấp 8 (Tàng hình, Chỉ Dẫn, Nộ)      

LINK TẢI IOS: Tại Đây

LINK TẢI ANDROID: Tại Đây

Game SG140