1707 Sự Kiện Nạp Tích Lũy 7 Ngày

1. Khuyến Mãi Kim Cương

- Thời gian: 14:00 17/07 đến 23:59 19/07

-  Server : Áp dung cho S1 - S19

- Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, người chơi NẠP Kim Cương sẽ được nhân thêm 30% khuyến mãi

2. Nạp Túi

- Thời gian: 14:00 17/07 đến 23:59 19/07

-  Server : Áp dung cho S1-S19

- Nội dung:  Người chơi nạp kim cương trong thời gian sự kiện sẽ nhận quà

1707 Sự Kiện Nạp Tích Lũy 7 Ngày - 1

3. Nạp Tích Lũy 7 Ngày

- Thời gian: 14:00 17/07 đến 23:59 19/07

-  Server : Áp dung cho S1 đến S18

- Nội dung: 

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi NẠP Kim Cương với mệnh giá bất kỳ sẽ nhận ngay quà

1707 Sự Kiện Nạp Tích Lũy 7 Ngày - 2

* Lưu ý:

- Trong sự thời gian sự kiện diễn ra nếu người chơi muốn nhận được quà ngày thứ 7 thì cần nạp đủ cả 6 ngày trước

- Nếu ngày 14/7 người chơi không nạp qua ngày 15/7 mới nạp thì người chơi sẽ nhận quà ngày thứ nhất trong sự kiện nạp liên tiếp 7 ngày này