Trailer

15/11 VŨ KHÍ VỀ TAY - LÊN NGAY LỰC CHIẾN

KHUYẾN MÃI 20%

Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 15/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp thẻ nhận ngay thêm 20% KC

-----------------------

NẠP TÚI

Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 15/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp đơn đạt mốc nhận ngay gói quà 

THỨC ĂN NHỎ 320KC : Túi thức ăn nhỏ 2, Đá chúc phúc 3x3, Mảnh cánh Salina x1, Đá cường hóa 8 x2

THỨC ĂN LỚN 635KC: Gói thức ăn lớn x1, Đá chúc phúc 3x4, Mảnh cánh Salina x2, Đá tẩy 5x2 

----------------------

COMBO GÓI QUÀ

Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 15/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc nhận ngay gói quà 

15/11 VŨ KHÍ VỀ TAY - LÊN NGAY LỰC CHIẾN - 1

Game SG140