Trailer

03/11 TIÊU XÀI THẢ GA - LÊN NGAY LỰC CHIẾN

KHUYẾN MÃI 40%

Thời gian: Từ 00:00 -  23:59 ngày 03/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp thẻ nhận ngay thêm 40% KC

------------------------------

TÍCH LŨY TIÊU

Thời gian: Từ 00:00 ngày 03/11 - 23:59 ngày 04/11

Nội dung: Tích tiêu đạt mốc nhận ngay quà HOT

03/11 TIÊU XÀI THẢ GA - LÊN NGAY LỰC CHIẾN - 1

--------------------------------

VÒNG QUAY MAY MẮN

Thời gian: Từ 00:00 ngày 03/11 - 23:59 ngày 04/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, quay vòng quay may mắn có cơ hội nhận phù ngay phù cam và đá chúc phúc 5

Game SG140