Trailer

01/11 KHIÊU CHIẾN ĐẢO MÂY NHẬN NGAY TRANG SỨC

KHUYỄN MÃI 40%

Thời gian: 00:00 ngày 01/11 - 23:59 ngày 03/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp thẻ nhận thêm 40% KC

-----------------------------------

ĐẢO TRÊN MÂY 

Thời gian: 00:00 - 23:59 ngày 01/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nạp đơn đạt mốc nhận ngay gói quà tương ứng

 

01/11 KHIÊU CHIẾN ĐẢO MÂY NHẬN NGAY TRANG SỨC - 1

-----------------------------------

TÍCH NẠP

Thời gian: 00:00 ngày 01/11 - 23:59 ngày 03/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc nhận ngàn quà HOT

 

01/11 KHIÊU CHIẾN ĐẢO MÂY NHẬN NGAY TRANG SỨC - 2

 

Game SG140