Trailer
gunbound việt 2016
 gunbound việt 2016

[Tính Năng] Đấu trường PvP

24/10/2016

Tính năng thi đấu PvP trong BemBem Online

Xem tiếp
 gunbound việt 2016

[Tính Năng] Thời trang

24/10/2016

Tính năng thời trang trong BemBem Online

Xem tiếp
 gunbound việt 2016

[Tính Năng] Cưới Hỏi

24/10/2016

Tính năng cưới hỏi trong BemBem Online

Xem tiếp
 gunbound việt 2016

[Tính Năng] Cánh

17/10/2016

Tính năng Cánh trong Bem Bem Online

Xem tiếp
 gunbound việt 2016

Luyện Kim

05/10/2016

Hệ thống Luyện Kim trong Bem Bem online

Xem tiếp
 gunbound việt 2016

Thánh địa phù

05/10/2016

Tính năng thánh đại phù trong Bem Bem online

Xem tiếp
 gunbound việt 2016

Bang Hội

05/10/2016

Hệ thống Bang Hội trong Bem Bem online

Xem tiếp
 gunbound việt 2016

Boss Thế Giới

05/10/2016

Hệ thống Boss Thế Giới trong Bem Bem online

Xem tiếp
 gunbound việt 2016

Huấn Luyện

05/10/2016

Hệ thống Huấn Luyện trong Bem Bem online

Xem tiếp
 gunbound việt 2016

Hệ Thống Thú Cưng Pet

05/10/2016

Hệ thống PET trong Bem Bem online

Xem tiếp
Game SG140