Trailer
Game Mobile bắn súng mới ra mắt
 Game Mobile bắn súng mới ra mắt

Huấn Luyện

05/10/2016

Hệ thống Huấn Luyện trong Bem Bem online

Xem tiếp
 Game Mobile bắn súng mới ra mắt

Hệ Thống Thú Cưng Pet

05/10/2016

Hệ thống PET trong Bem Bem online

Xem tiếp
 Game Mobile bắn súng mới ra mắt

Vũ Khí

05/10/2016

Hệ thống Vũ Khí trong Bem Bem Online

Xem tiếp
 Game Mobile bắn súng mới ra mắt

[Tính Năng] Cường Hóa Trang Bị

04/10/2016

Tính năng cường hóa Trang Bị trong Bem Bem Online

Xem tiếp
 Game Mobile bắn súng mới ra mắt

Hệ Thống Bộ Vị

04/10/2016

Hệ thống Bộ Vị trong game Bem Bem

Xem tiếp
 Game Mobile bắn súng mới ra mắt

Hệ thống quân hàm

04/10/2016

Hệ thống quân hàm trong Bem Bem online

Xem tiếp
Game SG140