Trailer
Game bắn súng tọa độ mới ra
 Game bắn súng tọa độ mới ra

Boss Thế Giới

05/10/2016

Hệ thống Boss Thế Giới trong Bem Bem online

Xem tiếp
 Game bắn súng tọa độ mới ra

Huấn Luyện

05/10/2016

Hệ thống Huấn Luyện trong Bem Bem online

Xem tiếp
 Game bắn súng tọa độ mới ra

Hệ Thống Thú Cưng Pet

05/10/2016

Hệ thống PET trong Bem Bem online

Xem tiếp
 Game bắn súng tọa độ mới ra

Vũ Khí

05/10/2016

Hệ thống Vũ Khí trong Bem Bem Online

Xem tiếp
 Game bắn súng tọa độ mới ra

[Tính Năng] Cường Hóa Trang Bị

04/10/2016

Tính năng cường hóa Trang Bị trong Bem Bem Online

Xem tiếp
 Game bắn súng tọa độ mới ra

Hệ Thống Bộ Vị

04/10/2016

Hệ thống Bộ Vị trong game Bem Bem

Xem tiếp
 Game bắn súng tọa độ mới ra

Hệ thống quân hàm

04/10/2016

Hệ thống quân hàm trong Bem Bem online

Xem tiếp
Game SG140