Trailer
Bắn súng Sohagame
 Bắn súng Sohagame

Huấn Luyện

05/10/2016

Hệ thống Huấn Luyện trong Bem Bem online

Xem tiếp
 Bắn súng Sohagame

Hệ Thống Thú Cưng Pet

05/10/2016

Hệ thống PET trong Bem Bem online

Xem tiếp
 Bắn súng Sohagame

Vũ Khí

05/10/2016

Hệ thống Vũ Khí trong Bem Bem Online

Xem tiếp
 Bắn súng Sohagame

[Tính Năng] Cường Hóa Trang Bị

04/10/2016

Tính năng cường hóa Trang Bị trong Bem Bem Online

Xem tiếp
 Bắn súng Sohagame

Hệ Thống Bộ Vị

04/10/2016

Hệ thống Bộ Vị trong game Bem Bem

Xem tiếp
 Bắn súng Sohagame

Hệ thống quân hàm

04/10/2016

Hệ thống quân hàm trong Bem Bem online

Xem tiếp
Game SG140